چرا ماشین ظرفشویی تمیز نمی شوید؟

علت تمیز نشستن ظروف در ماشین ظرفشویی می توان به 3 احتمال کلی تقسیم بندی کرد : احتمال اول : اشکال کار از ماشین ظرفشویی نمی باشد و می توان به دلایل غیر فنی که موجب تمیز نشدن ظروف در ماشین ظرفشویی میگردند اشاره کرد. احتمال دوم : اشکال کار از ماشین ظرفشویی می باشد و باید عیب یابی و تعمیر شوند . احتمال سوم : شوینده ها و یا چیدمان ظروف میتوانند به عنوان علت تمیز نشدن ظروف در ماشین ظرفشویی در نظر گرفت.

علت تمیز نشستن ظروف در ماشین ظرفشویی می توان به 3 احتمال کلی تقسیم بندی کرد : احتمال اول : اشکال کار از ماشین ظرفشویی نمی باشد و می توان به دلایل غیر فنی که موجب تمیز نشدن ظروف در ماشین ظرفشویی میگردند اشاره کرد. احتمال دوم : اشکال کار از ماشین ظرفشویی می باشد و باید عیب یابی و تعمیر شوند . احتمال سوم : شوینده ها و یا چیدمان ظروف میتوانند به عنوان علت تمیز نشدن ظروف در ماشین ظرفشویی در نظر گرفت.

چرا ماشین ظرفشویی تمیز نمی شوید؟

چهار‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۷۲۷ بازدید

دیدگاه خود را بیان کنید