بررسی علت تخلیه نشدن آب از ظرفشویی

تخلیه نکردن ماشین ظرفشویی یکی از مشکلات رایجی است که ممکن است برای هر ماشین ظرفشویی اتفاق بیافتد. تعمیر ماشین ظرفشویی خیلی سخت نیست اگر اطلاعات فنی و کمی ابزار مناسب داشته باشید می‌توانید خودتان با تهیه قطعات یدکی نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی اقدام کنید. در اینجا فهرستی از ایراداتی که ممکن است باعث عدم تخلیه در ماشین ظرفشویی شود را توضیح می‌دهیم. از این اطلاعات برای عیب‌یابی و تعمیر ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

تخلیه نکردن ماشین ظرفشویی یکی از مشکلات رایجی است که ممکن است برای هر ماشین ظرفشویی اتفاق بیافتد. تعمیر ماشین ظرفشویی خیلی سخت نیست اگر اطلاعات فنی و کمی ابزار مناسب داشته باشید می‌توانید خودتان با تهیه قطعات یدکی نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی اقدام کنید. در اینجا فهرستی از ایراداتی که ممکن است باعث عدم تخلیه در ماشین ظرفشویی شود را توضیح می‌دهیم. از این اطلاعات برای عیب‌یابی و تعمیر ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۹۴۴ بازدید

بررسی علت تخلیه نشدن آب از ظرفشویی

بررسی علت تخلیه نشدن آب از ظرفشویی

بررسی علت تخلیه نشدن آب از ظرفشویی

تخلیه نکردن ماشین ظرفشویی یکی از مشکلات رایجی است که ممکن است برای هر ماشین ظرفشویی اتفاق بیافتد. تعمیر ماشین ظرفشویی خیلی سخت نیست اگر اطلاعات فنی و کمی ابزار مناسب داشته باشید می‌توانید خودتان با تهیه قطعات یدکی نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی اقدام کنید. در اینجا فهرستی از ایراداتی که ممکن است باعث عدم تخلیه در ماشین ظرفشویی شود را توضیح می‌دهیم. از این اطلاعات برای عیب‌یابی و تعمیر ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

پیستون و مهره

بعضی مدل‌های ماشین ظرفشویی دارای دریچه‌ (valve) در چاهک تخلیه (drain sump) هستند. در این دریچه پیستون و مهره قرار دارند. اگر ماشین ظرفشویی آب را به درستی تخلیه نمی‌کند، پیستون و مهره می‌توانند علت آن باشند. این مجموعه ته مخزن زیر پوشش چاهک قرار دارد و با باز کردن چهار پیچ قابل دسترسی است. هنگامیکه پیستون در موقعیت پایین قرار دارد، بسته است. اگر در این حالت پیستون کاملاً چفت نباشد، ماشین ظرفشویی به طور کامل آب را پمپ نخواهد کرد و در این حالت پیستون و مهره باید تعویض شوند.

پیستون و مهره

شما لزوما باید واشر دریچه را بررسی کنید و مطمئن باشید که درست چفت می‌شود، اگر معیوب یا پاره بود آن هم باید عوض شود.

موتور و پمپ تخلیه

همه‌ی ماشین ظرفشویی‌ها راهی برای تخلیه آب دارند. اکثر مدل‌ها یک موتور چرخاننده پمپ با دو محفظه‌ی جدا، یکی برای گردش و یکی برای تخلیه آب که هرکدام دارای پروانه‌ هستند دارند. از مدل های دیگر یک پمپ تخلیه جدا دارند و برخی از پمپ گردش اصلی در اتصال با سلونوید تخلیه و دریچه‌ی دیواتور یا فلاپر برای تخلیه هم بهره می‌برند. در مدل‌هایی که از یک پمپ جداگانه استفاده می‌کنند باید بررسی کنید در ورودی و خروجی پمپ انسدادی نباشد و همچین بررسی کنید که برق در سیکل تخلیه به موتور پمپ می‌رسد. اگر هر دو مورد درست بودند، یعنی پمپ و موتور دارای ایراد هستند بایستی که مجموعه‌ی پمپ و موتور تعویض شوند.

موتور و پمپ تخلیه

در مدل‌هایی که از فلاپر و سلنوید تخلیه استفاده می‌کنند، دوباره باید انسداد و اینکه به سلنوید برق می‌رسد و اتصالات برقرار هستند را بررسی کنید. از یک مولتی‌متر برای این آزمایش‌ها استفاده کنید. در مدل‌هایی که پمپ دو بخش دارند، پروانه تخلیه شاید خراب باشد. اول، مطمئن شوید که موتور در جهت درست می‌چرخد. اگر موتور کار نمی‌کند، بررسی ورودی به ترمینال‌های موتور را بررسی کنید. اگر ولتاژی نیست، باید سویچ‌های درب، تایمر و برد ماشین ظرفشویی را بررسی کنید. اگر ولتاژ وجود داشت، پس ممکن است سیم‌پیچ موتور باز شده باشد. اگر موتور سر و صدا دارد، پس مشکل بایستی از پروانه‌ی تخلیه باشد که گیر کرده یا موتور متوقف شده است. اگر موتور خراب شده، کل موتور و پمپ باید تعویض شود.

اگر ایراد از پروانه‌ی پمپ باشد، لازم است که پمپ باز شود. قسمت تخلیه عموما زیر قسمت گردش آب قرار دارد. قفسه پایینی، بازوی اسپری، پوشش پمپ و فیلتر را باید در آورید. پروانه تخلیه را برای خرابی بررسی کنید اگر نیاز بود تعویض کنید. همچنین نگاه کنید که خردکننده‌ی غذا وضعیت خوب دارد و به تکه‌های بزرگ غذا اجازه‌ی مسدود کردن خروجی تخلیه را نمی‌دهد، و هر دوی خردکن و پروانه آزادانه می‌چرخند.

دریچه‌ی فلاپر را کنترل کنید

برخی مدل‌های ماشین ظرفشویی از یکی دریچه در خروجی تخلیه استفاده می‌کنند. دریچه برای این است که به آب فقط جریان در یک جهت را بدهد و از بازگشت آب کثیف به ماشین ظرفشویی جلوگیری کند. دریچه معمولاً یک فلاپر لاستیکی است که در خروجی پمپ تخلیه قرار دارد. اگر فهمیدید که مخزن تخلیه محدودیتی دارد یا اینکه آب کثیف به داخل مخزن ماشین ظرفشویی برمی‌گردد، پس به قطع به یقین مشکل از این دریچه است. دریچه‌ی فلاپر هنگام سیکل تخلیه باید کاملاً باز باشد اما هنگام سیکل آبگیری یا گردش آب باید بسته باشد. اگر شی خارجی این قسمت را نگرفته، باید دریچه تعویض شود.

دریچه‌ی فلاپر را کنترل کنید

تسمه

بعضی ماشین ظرفشویی‌های قدیمی برای پمپ از یک تسمه استفاده می‌کنند. اگر تسمه در بیاید یا سر بخورد، پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی به درستی عمل نخواهد کرد. تسمه را برای پارگی یا کشیدگی بررسی کنید و در صورت نیاز آن را عوض کنید.

تسمه

شیلنگ تخلیه

تخلیه ماشین ظرفشویی درست کار نمی‌کند اگر گرفتگی در شیلنگ تخلیه باشد. گرفتگی‌ها بیشتر در خروجی پمپ یا شینلگ تخلیه جایی دریچه قرار دارد، در ورودی سیستم تخلیه خانه یا هر جایی که پیچ‌خوردگی باشد می‌تواند رخ دهد. اگر گرفتگی‌ها به خاطر باقیمانده غذا باشد، باید خردکن غذا را بازدید کنید. اگر شیلنگ پیچ خورده یا خم شده باشد، باید آن را با یک شیلنگ تازه عوض کنید و طول آن را به نحوی انتخاب کنید که دوباره این مشکل پیش نیایید.

تایمر

پروا سرویس پارس

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image