ارور ,ارور ماشین لباسشویی ,خطاهای ماشین لباسشویی

ارور ,ارور ماشین لباسشویی ,خطاهای ماشین لباسشویی

ارور و خطاهای ماشین لباسشویی

ارور ماشین لباسشویی آاگ

ارور ماشین لباسشویی آاگ

EF - نشتی آب و یا سنسور کف مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

EH - ولتاژ و یا فرکانس دستگاه نرمال نمی باشد - نکاتی که باید چک شوند - سیم کشی دستگاه بررسی شود - معیوب بودن مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E10 - علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E11 - آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E13 - نشتی آب - خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور کف چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E20 - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E21 - اشکال از تخلیه - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E22 - علت خطا مربوط است به خشک کردن و یا خشک شدن مسدود شدن کندانسور - سوئیچ فشار بسته است

E23 - مشکل این خطا از سیم کشی و یا ICE TRIAC - خرابی از پمپ تخلیه - خرابی از مدار برد اصلی دستگاه است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E24 - اشکال از سیم کشی و یا ICE TRIAC - خرابی از پمپ تخلیه - خرابی از مدار برد اصلی دستگاه است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E31 - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E32 - مشکل این خطا از خرابی هیدرواستات است مقدار اهم بررسی شود - خرابی از فرمان مدار برد است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E33 - سیم کشی چک شود - میکروسوئیچ المنت چک شود - بررسی آکوا استاپ است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد

E34 - سیم کشی چک شود - میکروسوئیچ المنت چک شود - بررسی شیر برقی - ممکن است خرابی از مدار برد باشد

E35 - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات و یا آب شمار - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E36 - مشکل خطا از مدار برد می باشد

E37 - مشکل خطا از مدار برد می باشد

E38 - این خطا از خرابی هیدروستات است - سطح آب - تسمه - خرابی برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E39 - علت خطا از سنسور ضد سریز شدن آب می باشد - سنسور چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد

E3A - ولتاژ ورودی رله سنسور دما همیشه صفر است ایراد از برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E40 - درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سویچ درب خراب است - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E41 - اشکال خطا از میکروسوئیچ درب - درب باز می باشد - سیم کشی چک شود - تعویض میکروسوئیچ و در آخر خرابی مدار برد دستگاه ریست شود

E42 - مشکل از بسته نشدن درب - خرابی قفل درب - بررسی سیم کشی و در آخر خرابی از برد ریست شود

E43 - علت ارور تامین برق به سیستم تاخیر قفل درب - خرابی میکروسوئیچ درب - خرابی از مدار برد ترایاک تامین برق به میکروسوئیچ درب ریست شود

EHO - مشکل این خطا از میکروسوئیچ درب می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E10 - اشکال از عدم آبگیری می باشد - ورودی آب چک شود ، خرابی از شیر آکوا استاپ است ، خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E20 - علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد و یا مسیر شلنگ تخلیه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E30 - این ارور مربوط است به عدم آبگیری - سوختگی اکوا استاپ ، آبشمار چک شود - بررسی سیم های ارتباطی - سنسور کف - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E50 - اشکال این خطا از موتور می باشد ، اشکال از اینورتر برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E60 - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E70 - سنسور حرارتی دستگاه یا هوشمند

E90 - مادر برد الکتریک

E9F - در ماشین لباسشویی آاگ ، این خطا مربوط به اتصال بین برد اصلی و برد اینورتر می باشد که در ۹۰ درصد مواقع برد اینورتر ایراد دارد.


ارور ماشین لباسشویی آاگ مدل 4950A

EHO - مدل 4950A > برد و میکروسوئیچ درب چک شود

F1 - جریان آب قطع می باشد ، همزمان چشمک زدن Spin 900

F2 - مشکل در تخلیه آب ، پمپ تخلیه معیوب می باشد ، فیلتر بررسی شود Spin 1000

F3 - سطح آب دستگاه بیش از حد بالا است ، مشکل از هیدروستات تنظیم هیدروستات چشمک زدن دوتایی spin 1000 , 900

F7 - مشکل از دمای المنت ، المنت قطع می باشد و یا ایراد از برد الکترونیک چشمک زدن هم زمان 3 تایی spin 1200 ،1000، 900

F8 - سنسور ترمیستوردر مدلهای جدید وترموستات در مدلهای قدیم خراب می باشد

F9 - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن ، اتصال کوتاه ، رله برد

F10 - دستگاه ابگیری نمی کند - ئشیر برقی خراب است - برد الکترونیک معیوب است

F20 - اشکال در سیستم تخلیه دستگاه - پمپ تخلیه دستگاه بررسی شود

F40 - دستگاه کاری انجام نمی دهد - درب دستگاه بسته نشده است - میکرو سوئیچ درب خراب است تعویض شود


ارور ماشین لباسشویی ااگ قدیمی

کد خطا c0 در ماشین لباسشویی آاگ:

این ارور مربوط به سیستم اتصالات بردی و یا ایرادات هیتر می باشد.

کد خطا c1 در ماشین لباسشویی آاگ سری قدیمی:

این ارور مربوط به سیستم ورودی دستگاه می باشد.به منظور رفع این ایراد ابتدا شیر آب و سپس سیستم ورود آب را بررسی کنید.

در صورت عدم رفع عیب با پروا سرویس پارس تماس حاصل فرمایید.

کد خطا c2 لباسشویی آاگ در سری قدیمی آاگ:

این ایراد به سیستم خروجی دستگاه مربوط می شود.

در ابتدا سیستم فاضلاب را بررسی کنید تا گرفتگی نداشته باشد.

فیلتر دستگاه را بررسی کنید.

در صورت عدم رفع عیب با پرواسرویس پارس تماس حاصل فرمایید.

کد خطا c3 لباسشویی آاگ سری قدیمی :

سنسور دستگاه فعال شده است.

احتمالا دستگاه آبریزش دارد .

ایرادات بردی وجود دارد.

کد خطا c4 در ماشین لباسشویی آاگ سری قدیمی :

ایرادات سنسوری در دستگاه وجود دارد.

پمپ دستگاه ایراد دارد.

به منظور رفع عیب ان پروا سرویس پارس تماس حاصل فرمایید.

کد خطا c5 لباسشویی آاگ در سری قدیمی :

ایراد از سیستم اورلود می باشد.

ایراد از سیستم موتور می باشد.

ایرادات بردی

در صورت عدم رفع عیب با پروا سرویس پارس تماس حاصل فرمایید.

کد خطا c6 در ماشین لباسشویی آاگ:

این ایراد یک ایراد خاص و جز ایرادات بردی به حساب می آید.به منظور رفع این ایراد با پروا سرویس پارس تماس حاصل فرمایید.

کد خطا c7 لباسشویی آاگ:

سیستم هیتر و المنت ایراد دارد.

کد خطا c8 لباسشویی آاگ:

ارور ایرادات بردی

کد خطا c9 لباسشویی آاگ:

ارور های موتور دستگاه و احتمال خیلی زیاد تاخو دستگاه


ارور ماشین ظرفشویی آاگ AEG

شاید تابحال ماشین ظرفشویی آاگ شما اروری داده است و شما معنی و مفهوم آن ارور را متوجه نشده اید.

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار مشکلات مربوط به ماشین ظرفشویی خود را حل کنید.

جدول کد خطا یا ارور ماشین ظرفشویی آاگ

ارور معنی ارور
i10 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
i20 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
i30 وجود نشتی آب یا باقی ماندن آب در ته ماشین
i40 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
i50 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
i60 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
i80 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
iC0 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
iF0 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
C1 نمایش داده می‌شود و برنامه انتخابی درحال چشمک زدن است. عدم ورود آب به ماشین ظرفشویی
C2 نمایش داده می‌شود و برنامه انتخابی درحال چشمک زدن است مسدود بودن خروجی سینک
C3 فعال شدن سیستم ضدنشتی
F1, AL5 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
F2, AL6 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
AL4 وجود نشتی آب یا باقی ماندن آب در ته ماشین
Blo فعال بودن قفل کودک
Err این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
END چشمک می‌زند و آب وارد نمی‌شود مسدود بودن شیر یا فیلترها / عدم نصب صحیح لوله های آب
DRYING چشمک می‌زند مسدود بودن سیفون
END و DRYING به صورت همزمان چشمک نی‌زنند. فعال شدن سیستم ضدنشتی
چشمک زدن چراغ پایان این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
چشمک زدن چراغ اول این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
چشمک زدن چراغ دوم این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
چشمک زدن چراغ برنامه ماشین ظرفشویی در حال کار کردن است و برنامه قبلی لغو شده است
چشمک زدن چراغ های ماشین ظرفشویی این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
3بار چشمک زدن چراغ پایان وجود نشتی آب یا باقی ماندن آب در ته ماشین
نمایش کدخطا توسط ماشین این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
صدای بوق این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
ماشین ظرفشویی ۳ بار سریع صدای بیپ می‌دهد وجود نشتی آب یا باقی ماندن آب در ته ماشین

توضیحات کلی ارورهای ماشین ظرفشویی ااگ

اگر ارور مورد نظر شما در جدول بالا موجود نبود یا نیاز به توضیحات بیشتر داشتید شرح کلی و مفصل برخی ارور ها را مطالعه کنید.

ارور و کد خطای i30 ماشین ظرفشویی آاگ

علت بروز ارور: : وجود نشتی آب یا باقی ماندن آب در ته ماشین.
بررسی و تعمیر: شیر آب را ببندید.

ارور و کد خطای i10 , i20 , i40 , i50 , i60 , i80 , iF0 , iC0 ماشین ظرفشویی آاگ

علت بروز ارور: : این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود.
بررسی و تعمیر: با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.

ارور و کد خطای AL4 , AL5 , AL6 ماشین ظرفشویی آاگ

علت بروز ارور: : این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود.
بررسی و تعمیر: با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.

ارور و کد خطای Err , F1 , F2 ماشین ظرفشویی آاگ

علت بروز ارور: : این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود.
بررسی و تعمیر: با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.

ارور و کد خطای C1 ماشین ظرفشویی آاگ

علت بروز ارور: عدم ورود آب به ماشین ظرفشویی
بررسی و تعمیر: ممکن استشیر یا فیلترها مسدود باشند یا شیلنگ‌ها درست نصب نشده‌ باشند. ابتدا شیر آب را ببندید و سپس فیلتر شیلنگ‌ها را تمیز کنید و نحوه نصب آن‌ها را نیز چک کنید.

ارور و کد خطای C2 ماشین ظرفشویی آاگ

علت بروز ارور: مسدود بودن خروجی سینک
بررسی و تعمیر: ممکن است لوله تخلیه آب درست نباشد. خروجی سینک را چک کنید.

ارور و کد خطای C3 ماشین ظرفشویی آاگ

علت بروز ارور: فعال شدن سیستم ضدنشتی
بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب را ببندید و سپس با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.

ارور و کد خطای Blo ماشین ظرفشویی آاگ

علت بروز ارور: فعال بودن قفل کودک
بررسی و تعمیر:برای غیرفعال کردن قفل کودک دکمه‌های «Short» و «Pre-rinse» را همزمان فشار دهید.

ارور و کد خطای چشمک زدن END ماشین ظرفشویی آاگ

علت بروز ارور: مسدود بودن شیر یا فیلترها / عدم نصب صحیح لوله های آب
بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب را ببندید و سپس فیلتر شیلنگ‌ها را تمیز کنید و همینطور نصب آن‌ها را نیز چک کنید.

ارور و کد خطای چشمک زدن DRYING ماشین ظرفشویی آاگ

علت بروز ارور: مسدود بودن سیفون
بررسی و تعمیر: ابتدا سیفون را تمیز و سپس نحوه نصب لوله‌ها را چک کنید.

ارور و کد خطای چشمک زدن END و DRYING به صورت همزمان ماشین ظرفشویی آاگ

علت بروز ارور: فعال شدن سیستم ضدنشتی
بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب را ببندید و سپس با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.


ارور و کد خطای یخچال فریزر و ساید بای ساید AEG آاگ

ارور و کد خطای یخچال فریزر و ساید بای ساید AEG – آاگ

ارور های یخچال فریزر AEG- آاگ بهترین راهنما جهت عیب یابی و تعمیر تخصصی یخچال فریزر ااگ است. چرا که امروزه با ورود تکنولوژی مدرن و با بهره از بردهای الکترونیکی، تمامی المان‌ها و قطعات به‌وسیله برد الکترونیکی راه‌اندازی می‌گردند. وجود هرگونه خرابی و خطا در هر قسمت و قطعه‌ای از دستگاه به‌وسیله برد الکترونیکی تشخیص داده می‌شود. درآخر روی صفحه نمایش و برد دیسپلی دستگاه نشان داده می‌شود. درنتیجه تکنسین با توجه به کد خطای مربوطه، ساید بای ساید را عیب یابی کرده و قطعه معیوب تعمیر با تعویض خواهد شد. این روند هم از لحاظ زمان و هم از نظر هزینه تعمیرات یخچال فریزر اقتصادی‌تر است.چراکه با تشخیص عیب صحیح، قطعه صحیح تعویض خواهد شد.

البته وجود ارور کدها در قطعات الکترونیکی تا ۹۵ درصد دقت داشته و برخی مواقع با خطا مواجه هستند. ولی با این وجود آشنایی با کد خطا و ارورهای یخچال فریزر AEG در این مقاله را به شما پیشنهاد می‌دهیم. تا در صورت نیاز به تعمیر یخچال فریزر و ساید بای ساید آاگ در کنارتان باشیم.

در ادامه به بررسی انواع ارور یخچال فریزر آاگ خواهیم پرداخت. همچنین روش‌های رفع ارور را در این محصولات به صورت کامل معرفی می‌نماییم.

کد خطای F1 در ساید بای ساید آاگ

علت ارور F1: سنسور دمای فریزر AEG ایراد دارد

رفع عیب: مقدار اهم سنسور فریزر آاگ را اندازه بگیرید و اتصالات را چک نمایید، در صورت نیاز تعویض گردد

کد خطای R1 در یخچال فریزر آاگ

علت ارور R1: سنسور دمای یخچال AEG ایراد دارد

رفع عیب: مقدار اهم سنسور دمای یخچال چک شود، اتصالات سنسور چک شود و در صورت نیاز سنسور دمای یخچال تعویض گردد

کد خطای RT در ساید بای ساید آاگ

علت ارور rt: سنسور دمای محیطی یخچال فریزر AEG ایراد دارد

رفع عیب: مقدار اهم سنسور محیطی چک شود، اتصالات سنسور چک شود و در صورت نیاز سنسور محیطی تعویض گردد

کد خطای D1 در یخچال فریزر آاگ

علت ارور و کد خطای d1: سنسور دیفراست یخچال فریزر آاگ ایراد دارد

رفع عیب: اتصالات و اهم سنسور دیفراست چک شود در صورت نیاز سنسور دیفراست یخچال فریزر AEG تعویض گردد

کد خطای DR در ساید بای ساید آاگ

علت ارور dr: میکروسوئیچ درب یخچال AEG ایراد دارد

رفع عیب: اتصالات میکروسوئیچ درب چک شود در صورت نیاز میکروسوئیچ درب یخچال آاگ تعویض گردد

کد خطای DF در یخچال فریزر آاگ

علت ارور df: میکروسوئیچ درب فریزر AEG ایراد دارد

رفع عیب: اتصالات میکروسوئیچ درب چک شود در صورت نیاز میکروسوئیچ درب فریزر آاگ تعویض گردد

کد خطای DH در ساید بای ساید آاگ

علت ارور dh: میکروسوئیچ درب بار AEG ایراد دارد

رفع عیب: اتصالات میکروسوئیچ درب چک شود در صورت نیاز میکروسوئیچ درب بار آاگ تعویض گردد

کد خطای EI در یخچال فریزر آاگ

علت ارور EI: سنسور یخساز ایراد دارد.

رفع عیب: اتصالات سنسور یخساز چک شود و در صورت نیاز سنسور یخساز AEG تعویض گردد

کد خطای EF در ساید بای ساید آاگ

علت ارور EF: فلومتر آب یخچال فریزر آاگ ایراد دارد

رفع عیب: اتصالات فلومتر چک شود در صورت نیاز فلومتر یخچال فریزر AEG تعویض گردد

کد خطای ET در یخچال فریزر آاگ

علت ارور Et: سنسور میزان سطح آب فعال است

رفع عیب: سنسور سطح میزان آب یخچال فریزر AEG چک و در صورت نیاز تعویض گردد

کد خطای EG در ساید بای ساید آاگ

علت ارور Eg: آب وارد یخچال فریزر آاگ نمی‌شود

رفع عیب: شیر آب را چک کنید. شلنگ‌های ورودی آب را چک نمایید و در نهایت شیر برق یخچال فریزر AEG تعویض گردد

کد خطای EA در یخچال فریزر آاگ

علت ارور EA: سنسور LEVEL یخساز در طی سه بار تلاش برای یخ‌ریزی از حالت نرمال خارج شده است

رفع عیب: یخ ساز ساید بای ساید آاگ را غیر فعال کنید و سنسور LEVEL یخساز را در حالت نرمال قرار دهید

کد خطای EU در ساید بای ساید آاگ

علت ارور Eu: سنسور موتور یخ ساز ساید بای ساید AEG

کد خطای C1 در یخچال فریزر آاگ

علت ارور و کد خطای C1: کمپرسور بیش از سه ساعت مداوم کار کرده است

رفع عیب: احتمال نشتی گاز در یخچال فریزر آاگ وجود دارد. رفع نشتی و شارژ گاز یخچال فریزر AEG انجام گیرد

کد خطای F3 در ساید بای ساید آاگ

علت ارور F3: هیتر یا المنت دیفراست ایراد دارد.

رفع عیب: سوکت‌ها و اتصالات المنت دیفراست چک شود در صورت نیاز هیتر دیفراست آن تعویض گردد.دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image