ایندزیت و آریستون,ارور ماشین لباسشویی ایندزیت و آریستون,خطاهای ماشین لباسشویی ایندزیت و آریستون

ایندزیت و آریستون,ارور ماشین لباسشویی ایندزیت و آریستون,خطاهای ماشین لباسشویی ایندزیت و آریستون

ارور ماشین لباسشویی ایندزیت و آریستون

ارور ماشین لباسشویی ایندزیت و آریستون

ارور ماشین لباسشویی ایندزیت و آریستون

کد خطا F01 - اشکال ارور از اتصالی ترمینال موتور - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی موتور

کد خطا F02 - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F03 - اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F04 - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F05 - مشکل این ارور از عمل نکردن مناسب پمپ تخلیه و یا هیدروستات می باشد - خرابی پمپ تخلیه و یا هیدروستات - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F06 - مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - درب ماشین باز می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F07 - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F08 - این خطا مربوط است به گرم نکردن آب - بررسی ببین میکروسوئیچ المنت - خرابی المنت - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F09 - اشکال از تنظیم برنامه می باشد - ایپروم برنامه ریزی نشده و یا خراب شده است تعویض ایپرام و برنامه ریزی مجدد

کد خطا F10 - علت خطا از عملکرد نادرست هیدروستات - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F11 - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F12 - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی و قطع ارتباط بین برد اصلی و پنل دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F13 - این خطا از خرابی سنسور خشک کن و یا خرابی موتور فن می باشد - مقدار مقاومت سنسور چک شود تعویق سنسور و در آخر خرابی برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F14 - اشکال ارور از خرابی المنت خشک کن مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت ودر آخر خرابی از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F15 - علت خرابی رله المنت خشک کن - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F16 - خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - بررسی کنید که درب دستگاه بسته شده باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - ممکن است این خطا بدلیل جریان نشتی متناوب از یک سیم رخ دهد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F18 - علت وجود مشکل در ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید


ارور ماشین ظرفشویی آریستون ARISTON

ارور ماشین ظرفشویی آریستون ARISTON

جدول زیر شامل کدهای خطا _ ارور ماشین ظرفشویی آریستون Ariston می‌باشد. با در نظر گرفتن قطعه مربوطه با هر کد خطا می‌توانید به آسانی علت کد خطا را پیدا نموده و با تعمیر یا جایگزین کردن قطعه کد خطاء را پاک نمایید.

کد خطا معنی کد خطا بررسی/تعمیر قطعه مرتبط
F10 زمان پر یا خالی تمام شده است شیلنگ‌ها را بررسی کنید که پیچ نخورده باشند و شیر آب باز باشد یا اینکه لوله‌ها و پمپ تخلیه مسدود نشده باشد.
F11 زمان هیتر تمام شده است هیتر به سطح لازم نرسیده است.
F20 دمای خارج از محدوده
F21 دمای خارج از محدوده
A01 سیستم حفاظت طغیان (اکواستوپ) فعال شده است ظرفشویی تخلیه نمی‌کند و متوقف شده است میکروسویچ فشار، دسته‌سیم‌ها
A02 ایراد سیستم گرمایش ماشین ظرفشویی آب را گرم نمی‌کند. المنت حرارتی، ترموستات یا ترمیستور، سنسور فشار، ترموستات ایمنی، رله‌ی هیتر در برد کنترل
A03 تشخیص خطای ترمیستور دسته‌سیم‌های ترمیستور، ترمیستور
A04 عدم توانایی در رسیدن یا تشخیص دما بعد از ۷۰ دقیقه المنت حرارتی، ترموستات یا ترمیستور، سنسور فشار، ترموستات ایمنی، رله‌ی هیتر در برد کنترل
A05 میکروسویچ سطح آب یا سنسور سطح بعد از سه دقیقه و بیست ثانیه بعد از شروع آبکشی ریست نمی‌شود فیلترها، پمپ تخلیه، مسدود بودن پمپ تخلیه، سنسور یا میکروسویچ سطح آب
A06 تمام شدن وقت پر کردن آب ورودی را بررسی کنید شیلنگ‌های ورودی، شیر برقی ورودی آب، دسته‌سیم‌ها
A07 تشخیص خطای ترایاک پمپ شستشوی کمکی پمپ تخلیه، فعال نبودن سیستم حفاظت طغیان اکواستوپ
A08 خطای ترایاک پمپ شستشو موتور پمپ گردش آب، پمپ گردش اصلی، برد کنترل الکترونیکی
A09 تشخیص ایراد یا خطای پمپ شستشوی اصلی فیلترها، مسدود نبودن موتور پمپ گردش آب، پمپ گردش اصلی
A10 تشخیص خطای ترایاک سیم‌پیچ پر کردن شیر برقی ورودی آب، دسته‌سیم‌ها، PCB کنترل الکترونیکی
A11 تشخیص خطای کارکرد موتور شستشور یا ترایاک بار نصف شیر دایورتر، پمپ شستشو، PCB کنترل
A12 باز بودن مدار رله‌ی هیتر شستشو المنت حرارتی آب، ترموستات یا ترمیستور، دسته‌سیم‌ها، رله‌ی هیتر در برد کنترل
A13 ایراد یا خطای ترایاک دیپنسر ماده شوینده سلنوید دیسپنسر مایع یا قرص شستشو، دسته‌سیم‌ها
H20 تمام شدن زمان پر کردن آب بعد از شش دقیقه آب ورودی، شیلنگ ورودی، شیر برقی ورودی آب، دسته‌سیم‌ها

ارورها و کدهای خطای یخچال فریزر آریستون

ارورها و کدهای خطای یخچال فریزر آریستون

در این نوشته ارورهای متداول یخچال فریزر آریستون، علت رخ دادن آن ها و روش تعمیر و برطرف کردن آنها شرح داده خواهد شد . برخی از مشکلات یخچال آریستون ممکن است بیش از یک راه حل داشته باشند.

ارور F01 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F01 یخچال فریزر آریستون: رله تنظیم کننده عملکرد کمپرسور در یخچال فریزر آریستون آسیب دیده است.

ارور F02 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F02 یخچال فریزر آریستون: اتصالات کمپرسور در ساید بای ساید آریستون خراب شده اند.

ارور F03 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F03 یخچال فریزر آریستون: یونیت ساید بای ساید آریستون که TEN، کمپرسور، دمپر و فن را کنترل می کند، خراب شده است.

ارور F04 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F04 یخچال فریزر آریستون: فن در فریزر آریستون کار نمی کند.

ارور F05 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F05 یخچال فریزر آریستون: ترموستات ساید بای ساید آریستون مشکلاتی دارد.

ارور F06 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F06 یخچال فریزر آریستون: نیمه هادی سیستم که فرایند گرم کردن را فراهم می کند، ناقص است.

ارور F07 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F07 یخچال فریزر آریستون: اتصالات الکتریکی هیتر که در انجماد درگیر هستند، نقض شده است.

ارور F08 یخچال آریستون

علت ارور F08 یخچال آریستون: در دریچه سلنوئیدی یخچال آریستون مشکلاتی رخ داده است.

ارور F09 یخچال آریستون

علت ارور F09 یخچال آریستون: محصول الکترونیکی سیستم عامل یخچال آریستون خراب شده است.

ارور F10 یخچال آریستون

علت ارور F10 یخچال آریستون: دریچه ثانویه یخچال آریستون در تکنیک نوع CCZ خراب شده است. دمپر روشن / خاموش در یونیت های شبنم منجمد آسیب دیده است.

ارور F11 یخچال آریستون

علت ارور F11 یخچال آریستون: قطعه نیمه هادی که در یک سیستم قرار دارد و عملکرد اتاق خنک کننده را کنترل می کند، خراب شده است.

ارور F12 یخچال آریستون

علت ارور F12 یخچال آریستون: ماژول های نمایشگر و کنترل یخچال آریستون قطع شده اند.

ارور F13 یخچال آریستون

علت ارور F13 یخچال آریستون: فن که دمای برنامه ریزی شده در محفظه یخچال را حفظ می کند، کار نمی کند.

ارور F14 یخچال آریستون

علت ارور F14 یخچال آریستون: ماژول که عملکرد دمپر، بخاری و فن را کنترل می کند، عملکرد نادرستی دارد.

ارور F15 یخچال آریستون

علت ارور F15 یخچال آریستون: نیمه هادی که در سیستم قرار گرفته است، عملیات TEN را کنترل می کند.

ارور F16 یخچال آریستون

علت ارور F16 یخچال آریستون: سیستم گرمایشی که در یونیت های بدون فریز گردش هوا را به جریان می اندازد، کار نمی کند. فن در محفظه یخچال فریزر آریستون آسیب دیده است.

ارور F17 یخچال آریستون

علت ارور F17 یخچال آریستون: در دستگاه Aqua Care، دریچه یخچال فریزر آریستون مشکل پیدا کرده است.

ارور F20 یخچال آریستون

علت ارور F20 یخچال آریستون: منبع نور یخچال فریزر آریستون خراب شده است

ارور F21-F26 یخچال آریستون

علت ارور F21-F26 یخچال آریستون: این کدها خطا در سنسورهای دما را نشان می دهند.

ارور F22 یخچال آریستون

علت ارور F22 یخچال آریستون: محفظه خنک کننده یخچال فریزر آریستون آسیب دیده است.

ارور F23 یخچال آریستون

علت ارور F23 یخچال آریستون: اواپراتور محفظه یخچال فریزر آریستون آسیب دیده است.

ارور F24 یخچال آریستون

علت ارور F24 یخچال آریستون: بخش دما در یخچال فریزر آریستون آسیب دیده است.

ارور F25 یخچال آریستون

علت ارور F25 یخچال آریستون: اواپراتور فریزر آریستون آسیب دیده است.

ارور F26 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F26 یخچال فریزر آریستون: آشکارساز حرارتی CCTV یخچال فریزر آریستون آسیب دیده است.

ارور F28 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F28 یخچال فریزر آریستون: ماژول نمایشگر یخچال فریزر آریستون آسیب دیده است.

ارور F40-F53 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F40-F53 یخچال فریزر آریستون: کد های خطا هنگام خرابی دکمه ها ظاهر می شوند.

ارور F40 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F40 یخچال فریزر آریستون: دکمه روشن / خاموش شدن ساید بای ساید آریستون مشکل پیدا کرده است.

ارور F41 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F41 یخچال فریزر آریستون: گزینه های کنترل خودکار یخچال فریزر آریستون خراب شده اند.

ارور F42 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F42 یخچال فریزر آریستون: گزینه تعطیلات یخچال فریزر آریستون فعال شده است.

ارور F43 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F43 یخچال فریزر آریستون: گزینه خنک کننده نوشیدنی ها و بار ساید بای ساید آریستون فعال شده اند.

ارور F44 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F44 یخچال فریزر آریستون: گزینه تنظیم دما به صورت خودکار در یخچال فریزر آریستون فعال شده است.

ارور F45 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F45 یخچال فریزر آریستون: گزینه های یخ زدگی سریع یخچال فریزر آریستون فعال شده اند.

ارور F46 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F46 یخچال فریزر آریستون: گزینه خنک کننده اضطراری در یخچال فریزر آریستون فعال شده اند.

ارور F47 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F47 یخچال فریزر آریستون: پیام های آلارم روی صفحه نمایش یخچال فریزر آریستون نمایش داده می شوند.

ارور F49 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F49 یخچال فریزر آریستون: دمای محفظه یخچال و فریزر آریستون کاهش یافته است.

ارور F50 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F50 یخچال فریزر آریستون: درجه حرارت محفظه یخچال آریستون افزایش پیدا کرده است.

ارور F52 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F52 یخچال فریزر آریستون: دمای فریزر آریستون افزایش پیدا کرده است.

ارور F53 یخچال فریزر آریستون

علت ارور F53 یخچال فریزر آریستون: درجه حرارت فریزر آریستون کاهش پیدا کرده است.


پروا سرویس پارس


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image