اسنوا,ارور ساید بای ساید اسنوا,ارور ماشین لباسشویی اسنوا,ارور ماشین ظرفشویی اسنوا

اسنوا,ارور ساید بای ساید اسنوا,ارور ماشین لباسشویی اسنوا,ارور ماشین ظرفشویی اسنوا

در این بخش شما را با انواع ارور ماشین لباسشویی ، ظرفشویی و ساید بای ساید اسنوا آشنا میکنیم | 88894694-021

انواع کد خطا (ارور) ماشین لباسشویی اسنوا

انواع کد خطا (ارور) ماشین لباسشویی پاکشوما

 • کد خطا E5 - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد ترایاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود -
 • کد خطا E6 - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد –
 • کد خطا E7 - موتور در جهت عکس کار می کند - سوختگی موتور ودر آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E8 - این خطا مربوط به موتور می باشد - سیم کشی وسوکت متصل به موتور را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از برد باشد –
 • کد خطا E9 - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - ممکن است خرابی از برد باشد –
 • کد خطا H2 - سنسور ترمیستوردر مدلهای جدید و ترموستات در مدلهای قدیم خراب می باشد - تعویض ترمیستور و در آخر خرابی از برد - سنسور ترمیستوردر مدلهای جدید وترموستات در مدلهای قدیم خراب می باشد
 • کد خطا H4 - علت ارور اضافه دما در دستگاه - المنت بدون آب درون درام گرم کرده - سطح آب چک شود - مقدار اهم ترمیستور چک شود - تعویض ترمیستور و در آخر خرابی از مدار برد –
 • کد خطا H5 - خطای دمای آب - دمای آب در برنامه WOOL بیشتر از 45 درجه است - خرابی ترمیستور مقدار اهم چک شود و در آخر تعویض ترمیستور –
 • کد خطا H6 - مشکل این ارور از هیتر ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود –
 • کد خطا H8 - اشکال از افزایش دمای المنت - سطح آب داخل مخزن چک شود - المنت بدون آب کار میکند - خرابی از برد –
 • کد خطا PFE - علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد –
 • کد خطا IE - ﺍﺷﻜﺎﻝپیغام ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﺏ - علت احتمالی - ﺷﻴﺮ ﺁﺏ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﻴﺮ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ - ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺁﺏ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ - ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ - ممکن است خرابی از مدار برد باشد ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ -
 • کد خطا OE - ﺍﺷﻜﺎﻝاین خطا ﺩﺭ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب است - ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﻫﻴﺪﺭﻭﺳﺘﺎﺕ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ - خرابی مدار ﺑﺮﺩ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ - ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮﻩ ﻳﺎ ﭘﻴﭻ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ - ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ - ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ - ﻫﻴﺪﻭﺭﺳﺘﺎﺕ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ -
 • کد خطا UE - مشکل این خطا ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ نبودن - ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻜﻄﺮﻑ ﺩﺭﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ - ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ لباسها را باز کنید
 • کد خطا LE - پیغام این ارور از ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭب است - ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﻛﻤﻪ Start/Pause ﻓﺸﺮﺩﻩﺷﺪﻩ ﺍست - خرابی از میکرو سوئیچ درب - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد –
 • کد خطا E2 - این ارور از لب ریز شدن آب دستگاه می باشد - ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ - ﻫﻴﺪﺭﻭﺳﺘﺎﺕ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ - ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد –
 • کد خطا E4 - اشکال این خطا ﻧﺸﺘﻲ ﺁﺏ می باشد - ﻧﺸﺘﻲ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺩﺭﺍﻡ و ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ -
 • کد خطا IB - این ارور مربوط است به خرابی مدار برد اصلی - ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺴﺘﻮﺭ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﻲ -

ارور ماشین لباسشویی اسنوا 7 کیلویی

 • کد خطا E1 - اشکال این پیغام خطا از عدم آبگیری دستگاه می باشد - ندادن فرمان از هیدروستات به شیر برقی - مخزن و شیلنگ هیدروستات چک شود - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - سیم کشی بررسی شود –
 • کد خطا E2 - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - ندادن فرمان از هیدروستات به شیر برقی جهت قطع آن - سیم کشی چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است –
 • کد خطا E5 - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد ترایاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود –
 • کد خطا E6 - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد –
 • کد خطا E8 - این خطا مربوط به موتور می باشد - سیم کشی وسوکت متصل به موتور را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از برد باشد –
 • کد خطا E9 - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - ممکن است خرابی از برد باشد –
 • کد خطا E4 - اشکال این خطا ﻧﺸﺘﻲ ﺁﺏ می باشد - ﻧﺸﺘﻲ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺩﺭﺍﻡ و ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ -
 • کد خطا IB - این ارور مربوط است به خرابی مدار برد اصلی - ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺴﺘﻮﺭ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﻲ -
 • کد خطا OE - ﺍﺷﻜﺎﻝاین خطا ﺩﺭ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب است - ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﻫﻴﺪﺭﻭﺳﺘﺎﺕ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ - خرابی مدار ﺑﺮﺩ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ - ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮﻩ ﻳﺎ ﭘﻴﭻ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ - ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ - ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ - ﻫﻴﺪﻭﺭﺳﺘﺎﺕ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ -
 • کد خطا UE - مشکل این خطا ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ نبودن - ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻜﻄﺮﻑ ﺩﺭﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ عدم بالانس - ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ لباسها را باز کنید
 • کد خطا LE - درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سویچ درب خراب است - بررسی سیم های ارتباطی - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد –
 • کد خطا PFE - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد و زمان تخلیه طولانی شده - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد –
 • کد خطا H2 - سنسور ترمیستوردر مدلهای جدید و ترموستات در مدلهای قدیم خراب می باشد - تعویض ترمیستور و در آخر خرابی از برد - سنسور ترمیستوردر مدلهای جدید وترموستات در مدلهای قدیم خراب می باشد –
 • کد خطا H5 - خطای دمای آب - دمای آب در برنامه WOOL بیشتر از 45 درجه است - خرابی ترمیستور مقدار اهم چک شود و در آخر تعویض ترمیستور –
 • کد خطا H6 - مشکل این ارور از هیتر ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود –
 • کد خطا H8 - اشکال از افزایش دمای المنت - سطح آب داخل مخزن چک شود - المنت بدون آب کار میکند - خرابی از برد –

ارور ماشین لباسشویی 5 کیلویی اسنوا و حایر

 • کد خطا E1 - شرح خطا چراغ روشن نمی شود - از بسته شدن درب ماشین مطمئن شوید - خرابی میکروسوئیچ درب و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا E2 - شرح خطا یک دقیقه بعد 2 بار چشمک زدن چراغ و چهار ثانیه خاموش - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی پمپ تخلیه - ودر آخر اشکال از مدار برد
 • کد خطا E3 - شرح خطا چشمک زدن چراغ 3 بار و 4 ثانیه خاموش - مشکل از خرابی ترمیستور تعویض ترمیستور - سیم کشی چک شود
 • کد خطا E4 - شرح خطا 4 بار چشمک زدن چراغ و 4 ثانیه خاموش - ایراد از هیتر - بررسی و تعویض هیتر - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی از برد
 • کد خطا E5 - شرح خطا بعد 8 دقیقه 5 بار چشمک زدن چراغ و 4 ثانیه خاموش - علت عدم آبگیری - سیم کشی و شیر برقی چک شود - تعویض شیر برقی و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E6 - شرح خطا چشمک زدن چراغ 6 بار و 4 ثانیه چراغ خاموش - اشکال ارور از خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E7 - شرح خطا 7 بار چشمک زدن چراغ و 4 ثانیه چراغ خاموش - مشکل از موتور - سیم های مرتبط به موتور چک شود - خرابی موتور و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا E8 - شرح خطا 8 بار چشمک زدن چراغ و 4 ثانیه چراغ خاموش - ایراد خرابی هیدروستات - چک کردن هیدروستات و سیم کشی - تعویض هیدروستات و در آخر خرابی از برد

انواع کد خطا (ارور) ماشین ظرفشویی اسنوا

انواع کد خطا (ارور) ماشین لباسشویی اسنوا

 • ارور EO ماشین ظرفشویی اسنوا: علت بروز این پیغام خطا از عدم تخلیه آب پس از شستشو ظروف می باشد .

 • ارور E1 ماشین ظرفشویی اسنوا: علت بروز این پیغام خطا این است که ظرفشویی ظروف را آبگیری نمی کند .

 • ارور CL ماشین ظرفشویی اسنوا: وقتی کلید قفل کودک عمل نمی کند و کارکردی ندارد این کد خطا نمایش داده می شود.

 • ارور CD ماشین ظرفشویی اسنوا: این پیام خطا به منظور پایان یافتن کارکرد ماشین ظرفشویی می باشد و خطا محسوب نمی شود .

 • ارور F ماشین ظرفشویی اسنوا: زمانی که برنامه شستشو AUTO SMART را انتخاب کنید سنسور سیستم فعال می شود و بنا بر میزان چربی و کثیفی ظروف و جنس ظروف زمان شستشو و دمای مورد نظر برای شستشو را به طور خودکار تنظیم می کند .


انواع کد خطا (ارور) ساید بای ساید اسنوا

انواع کد خطا (ارور) ساید بای ساید اسنوا

 • کد خطا F1 - این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا R1 - مشکل این خطا از سنسور یخچال می باشد - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخچال مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا RT - اشکال این خطا به سنسور دمای اتاق مربوط می باشد - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دمای اتاق مقدار اهم سنسور دما چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کدخطا D1 - این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست دستگاه - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DR - مشکل این خطا از سوئیچ درب می باشد - سوختگی سوئیچ درب یخچال - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DF - اشکال این خطا به سوئیچ درب فریزر مربوط است - خرابی سوئیچ درب فریزر - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DH - این خطا مربوط می شود به سوئیچ درب محفظه بار - سوختگی سوئیچ درب محافظ بار - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا E1 - مشکل این خطا از سنسور یخ ساز می باشد - خرابی قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخ ساز مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا EF - اشکال این خطا به سنسور جریان آب دستگاه مربوط می باشد - خرابی و یا اتصال کوتاه سنسور جریان آب مقدار اهم سنسور جریان آب چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا Et - علت خطا از سوئیچ زیر قالب یخ می باشد - خرابی سوئیچ و تعویض آن - سیم کشی چک شود
 • کد خطا E9 - مشکل خطا خرابی شیر برقی می باشد شیر برقی ورودی آب را تست نمایید - تعویض شیر برقی -
 • کد خطا ES - خطای پدال آب - هر زمان پدال آب برای مدت 60 ثانیه نگه داشته شود عملکرد شیر برقی متوقف می شود و ارور میدهد - خرابی میکروسوئیچ پدال - بررسی سیم های ارتباطی - ممکن است بردایراد داشته باشد
 • کد خطا EA - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک
 • کد خطاEu - این خطا از خرابی سوئیچ بال مرغی می باشد - test switcبررسی عملکرد بال مرغی
 • کد خطا C1 - اشکال این ارور از سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد
 • کد خطا F3 - مشکل خطا از انجام نشدن دیفراست
 • کد خطا d2 - فعال بودن دیفراسب دستی
 • کد خطا EG - این خطا مربوط است به تامین آب دستگاه - در تامین آب دستگاه اشکالی به وجود آمده - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا EU - مشکل این خطا از سوئیچ پاکت یخ دستگاه می باشد - پر بودن پاکت یخ - خرابی از مدار برد الکترونیک است

ارور ساید بای ساید اسنوا مدل 250 و 290

 • کد خطا F1 - اشکال خطا از سنسور فریزر است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا r 1 - مشکل ارور سنسور یخچال - معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - خرابی از مدار برد
 • کد خطا r t - پیغام این خطا مربوط است به سنسور درجه حرارت محیط - خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور چک شود - چک کردن سیم های ارتباطی - ممکن است خرابی از برد باشد
 • کد خطا d1 - این ارور از سنسور دیفراست می باشد - خرابی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود و در اخر خرابی از مدار برد می باشد
 • کد خطاdr - اشکال خطا از سوئیچ یخچال است - چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب - سوختگی سوئیچ و تعویض آن
 • کدخطاdf - مشکل ارور از سوئیچ فریزر است - چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب - سوختگی سوئیچ و تعویض آن
 • کد خطاdH - پیغام این خطا مربوط است به سوئیچ Home dar چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب - سوختگی سوئیچ و تعویض آن
 • کد خطا E1 - این ارور از قطعی سنسور قالب یخ می باشد - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های ارتباطی به سنسور
 • کد خطا Et - اشکال خطا از سوئیچ زیر قالب یخ می باشد - test switch اشکال دارد - سوئیچ تعویض گردد و در آخر ممکن است خرابی از برد باشد
 • کد خطا EF - خطا از خرابی سنسور جریان آب می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود
 • کد خطا E9 - مشکل ارور اشکال در سیستم آب رسانی است - سیستم آب رسانی بررسی شود
 • کد خطا ES - پیغام این خطا مربوط است به میکروسوئیچ پدال آب - سوختگی میکرو سوئیچ - امکان دارد خرابی از برد باشد
 • کد خطا EA - این ارور اشکال در موتور یخ ساز می باشد - موتور و test switch کنترل شود تعویض موتور - و در آخر خرابی از برد است
 • کد خطاEu - اشکال خطا از سوئیچ بال مرغی است - با test switch عملکرد بال مرغی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد می باشد
 • کد خطا C1 - مشکل ارور اشکال در سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد - کار کرد موتور بیش از 3 ساعت
 • کد خطا F3 - پیغام این خطا مربوط به انجام نشدن دیفراست - با قطع برق و وصل مجدد برق در حین کار دیفراست انجام نشود
 • کد خطا d2 - این ارور از فعال بودن دیفراست دستی می باشد - با نگه داشتن دکمهFerezer Set و 5 مرتبه فشار دادن Refrigerator Set برفک زدایی دستی فعال می شود

ارور ساید بای ساید اسنوا مدل اروپایی

 • کد خطا F1 - مشکل خطا از عدم سرد شدن اوپراتور - خرابی کمپرسور - نشتی گاز مبرد - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا F2 - علت از پایان یافتن زمان دیفراست - بالا بودن میزان برفک در اوپراتور به علت رطوبت
 • کد خطا F3 - اشکال خطا خرابی فن فریزر و یا فن یخچال - بررسی فن فریزر و یخچال - سیم های ارتباطی به فن چک شود - سوختگی فن و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا F4 - این خطا مربوط می شود به فن کمپرسور - خرابی فن کمپرسور - سیم های ارتباطی به فن چک شود و در آخر خرابی برد
 • کد خطا F5 - پیغام ارور از سنسور یخچال و یا فریزر - بررسی هر دو سنسور - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا F6 - علت خطا از سنسور اوپراتور است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا F7 - مشکل ارور از سنسور دمای محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود
 • کد خطا F8 - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی برد الکترونیک

ارور ساید بای ساید جدید اسنوا سری 3500

 • کد خطا 7 - اشکال سرمایش ضعیف - خرابی کمپرسور و یا کمپرسور شارژ و یا اتصالات
 • کد خطا 6 - مشکل خطا از فن اوپراتور - سوختگی فن - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا 12 - علت خطا دمپر - عدم اتصال کانکتور دمپر و یا خرابی دمپر
 • کد خطا 1 - این خطا مربوط می شود به سنسور کابین یخچال - مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا 2 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور کابین فریزر - مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا 4 - علت خطا از سنسور اوپراتور فریزر است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا 9 - مشکل خطا از دیفراست ناموفق - تشخیص خطا تنها در سیکل دیفراست می باشد
 • کد خطا 11 - این خطا مربوط است به فن کندانسور - دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود - تعویض فن
 • کد خطا 10 - مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود
 • کد خطا 13 - پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا 14 - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - خرابی هیتر - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک
 • کد خطا 16 - مشکل ارور از سوئیچ درب فریزر - درب فریزر بیش از 1 ساعت باز مانده - ممکن است خرابی از سوئیچ در باشد
 • کد خطا 17 - این خطا از سوئیچ یخچال می باشد - درب یخچال بیش از 1 ساعت باز مانده - ممکن است خرابی از سوئیچ در باشد
 • کد خطا 18 - اشکال از کلید درب هوم بار - اگر درب یخچال و یا هوم بار بیش از 1 ساعت باز بماند ارور می دهد
 • کد خطا 00 - بدون خطا عملکرد عادی دستگاه
 • کد خطا ER- SE - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی برد الکترونیک

پروا سرویس پارسدیدگاه خود را بیان کنید

Code Image