زیرووات,ارور ماشین لباسشویی زیرووات,ارور ماشین ظرفشویی زیرووات,ارور ساید بای ساید زیرووات,ارور دستگاه

زیرووات,ارور ماشین لباسشویی زیرووات,ارور ماشین ظرفشویی زیرووات,ارور ساید بای ساید زیرووات,ارور دستگاه

در این بخش شما را با انواع ارور ماشین لباسشویی ، ظرفشویی و ساید بای ساید زیرووات آشنا میکنیم | 88894694-021

انواع کد خطا (ارور) ماشین لباسشویی زیرووات

انواع کد خطا (ارور) ماشین لباسشویی زیرووات

کد خطا E08

شرح خطا:خطای موتور- سوکت های موتور را چک کنید

کد خطا E02

شرح خطا: خطای هیدروستات- هیدروستات فرمان ننمیدهد سوکت ها و شلنگ ان را چک کنید

کد خطا E05

شرح خطا: خطای ترموستات- ترموستات گرمایشی فرمان نمیدهد سوکت ها را جک کنید و یا ترموستات را جدا کنید

راهنما : المنت و سنسور دما چک شود

کد خطا E03

شرح خطا: خطای پمپ تخلیه- پمپ تخلیه ایراد دارد- سوکت و اتصالات پمپ تخلیه را چک کنید

کد خطا E09

شرح خطا: برد اصلی ایراد دارد- برد درست کار نمیکند حدامکان برد را 24 ساعت از برق بکشید و دوباره وصل کنید – ایراد برد

راهنما : تریاک برد ایراد دارد

کد خطا E01

شرح خطا: ورودی اب را چک کنید – شیر برقی را چک کنید- فشار اب را چک کنید- فیلتر شیر برقی را چک کنید

کد خطا E16

شرح خطا: اتصالات برقی- قطعات برقی اتصالی کرده است- سیم کشی را چک کنید

کد خطا E15

شرح خطا: فرمان ناقص برد- برد ایراد دارد

کد خطا E10

شرح خطا: ایراد در خواندن برنامه – فرمان دست داده نمیشود

راهنما : سلکتور برد چک شود

کد خطا E11

شرح خطا: ماژول خشک کن معیوب

کد خطا E12

شرح خطا: برد ایراد دارد

کد خطا E13

شرح خطا: برد ایراد دارد

کد خطا E14

شرح خطا: برد ایراد دارد

کد خطا Error1

شرح خطا: درب لباسشویی باز است- میکروسوئیچ فرمان بسته بودن درب را نمیدهد

کد خطا Error2

شرح خطا: در زمان پیش تعیین شده ماشین لباسشویی پر نشده است- فشار اب خانگی را بررسی کنید- چک کنید فیلتر شیربرقی مسدود نباشد- خطای سیم کشی

کد خطا Error3

شرح خطا: فیلتر تخلیه اب را چک کنید- مسیر خروجی و شلنگ خروجی را چک کنید – خطای تخلیه اب- چک کنید شلنگ خروجی از سطح لباسشویی پایین تر نباشد- پمپ تخلیه و شیربرقی را چک کنید

کد خطا Error4

شرح خطا: ایراد از سنسور تشخیص سطح اب- سنسور سطح اب را خوب تشخیص نمیدهد- سطح اب را چک کنید- سنسور را جداگانه تست کنید

کد خطا Error5

شرح خطا: خطای ترمیستور- ترمیستور و سیم کشی مربوط به ان را تست کنید

کد خطا Error6

شرح خطا: خرابی EEPROM – کنترل کننده الکترونیکی معیوب سیم برق را بررسی کنید کنترل PCB کنترل الکترونیکی را بررسی کنید

کد خطا Error7

شرح خطا: خطای موتور شناسایی شده است- سوکت اتصال دهنده موتور را بررسی کنید- سیم برق را بررسی کنید- موتور را بررسی کنید

کد خطا Error8

شرح خطا: خطای موتور شناسایی شده است- سوکت اتصال دهنده موتور را بررسی کنید- سیم برق را بررسی کنید- موتور را بررسی کنید- دور گردش موتور بیش از اندازه است یا گیر کرده است

کد خطا Error9

شرح خطا: تریاک موتور خازنی در ماژول الکترونیکی سیم برق را بررسی کنید کنترل کننده الکترونیکی را بررسی کنید

کد خطا Error12

شرح خطا: خطای ارتباطی بین تابلوهای کنترل الکترونیکی و سیم کشی بررسی سیم کشی و مهار کردن بین تابلوهای کنترل ماژول های کنترل الکترونیکی را بررسی کنید

کد خطا Error13

شرح خطا: خطای ارتباط بین برد و سیم کشی بررسی سیم کشی و مهار کردن بین تابلوهای کنترل ماژول های کنترل الکترونیکی را بررسی کنید

کد خطا Error14

شرح خطا: خطای گرمایشی اب تشخیص داده شد- سیم کشی را برای شستن بخاری و ترموستات بررسی کنید- شستشوی شستشو را برای تدام انجام دهید- المنت را کنترل کنید- سیم کشی المنت را کنترل کنید

کد خطا Error15

شرح خطا: ماژول کنترل ضعیف- کنترل برنامه ریزی نشده است- برنامه برد پاک شده است- IC فرمان برد- برنامه ریز الکترونیکی کنترلر از بین رفته است- کنترل کننده الکترونیکی را عوض کنید

کد خطا Error16

شرح خدمات: عنصر گرمایش اب به عنوان مدار کوتاه تشخیص داده شده است عایق الکتریکی معیوب را بررسی کنید عنصر حرارات اب را بررسی کنید سیم کشی ابگرمکن را بررسی کنید- سنسور تشخیص گرما را چک کنید- برنامه در دمای فعلی غیرمجاز تعیین شده است

کد خطا Error17

شرح خطا: سیگنال اشتباه از ژنراتورمتریک تچو- سوکت اتصال دهنده موتور را بررسی کنید- سیم برق را بررس کنید- اتصالات موتور را بررسی کنید- موتور بررسی کنید

کد خطا Error18

شرح خطا: ماژول کنترل ضعف- همچنین میتواند فرکانس ورودی الکتریکی را نادیده بگیرید- سیم کشی را کنترل- فرکانس ورودی الکتریکی را بررسی کنید – منبع اصلی را بررسی کنید- قطعات الکتریکی را کنترل کنید

کد خطا: چراغ چشمک میزند و دستگاه کار نمیکند

شرح خطا: میکروسوئیچ فرمان اجرا نمیدهد- سیم کشی میکروسوئیچ را چک کنید.


انواع کد خطا (ارور) ماشین ظرفشویی زیرووات

انواع کد خطا (ارور) ماشین ظرفشویی زیرووات

کد خطا ED -E15 - اشکال خطا از آبشمار قسمت فشار شکن می باشد - بررسی سیم های ارتباطی - بررسی مقدار اهم سنسور آبشمار و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با سرویس پارس تماس بگیرید

کد خطا E2 - مشکل خطا مربوط می شود به پمپ تخلیه و یا هیدروستات و یا ورودی آب - بررسی شیر برق - هیدروستات و مخزن و شلنگ هیدروستات چک شود - تعویض پمپ تخلیه و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با پروا سرویس پارس تماس بگیرید

کد خطا E3 - خطای پمپ تخلیه دستگاه - خرابی پمپ تخلیه - سیم کشی چک شود - اشکال از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با پروا سرویس پارس تماس بگیرید

کد خطا E4 - مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود - بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - چک کردن سیم کشی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - اشکال این خطا از ترمیستور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6C - علت خطا از برنامه مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

کد خطا E7 - پیغام خطا مربوط است به قطع شدن ارتباط بین برد و پمپ تخلیه - بررسی سیم کشی - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با پروا سرویس پارس تماس بگیرید

کد خطا EH -E16 - پیغام ارور مربوط به هیدروستات می باشد - سیم های ارتباطی به هیدروستات چک شود و بررسی مخزن و شیلنگ متصل به هیدروستات و در آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز جدا کرده و با پروا سرویس پارس تماس بگیرید

کد خطا EI -E17 - این خطا از میکرسوئیچ المنت و یا المنت می باشد - بررسی مقدار مقاومت المنت - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض المنت و میکرو سوئیچ المنت در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EL -E18 - این خطا وارد شدن بیش از حد آب و یا نشتی آب در دستگاه می باشد - خرابی ببین کف دستگاه - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - معیوب بودن رله برد الکترونیک برای گرم کردن المنت - خرابی و سوختگی خود المنت (هیتر) - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا E9 - علت این ارور از سنسور لجن می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا ED -E10 - علت خطا مربوط به برنامه مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

کد خطا E12 - اشکال این خطا ازجام کردن پمپ تخلیه می باشد - پمپ تخلیه بررسی شود - برد اصلی معیوب می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با پروا سرویس پارس تماس بگیرید

کد خطا EE -E14 - این پیغام مربوط است به پیش آمدن خطای در المنت


انواع کد خطا (ارور) ساید بای ساید زیرووات

با مرکز خدمات پس از فروش پروا سرویس پارس تماس بگیرید

پروا سرویس پارس


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image